Komin jako najważniejszy element systemu kominkowego w naszym domu

Obecnie wybór systemów kominkowych jest dość duży i ściśle związany z indywidualnymi potrzebami użytkownika oraz ich przeznaczeniem. Właściwy dobór systemu kominkowego, w tym przede wszystkim komina, jest niezwykle ważny.

Komin odprowadzający

Komin, jako część systemu kominkowego oraz element konstrukcji budowlanej, ma przede wszystkim za zadanie odprowadzanie z budynku mieszkalnego dymu, spalin oraz zużytego powietrza lub też doprowadzanie powietrza do urządzeń z zamkniętą komora spalania. Kominy ogólnie można podzielić na wentylacyjne (nawiewne i wywiewne), dymowe (dla kotłów na paliwa stałe) oraz spalinowe (dla kotłów na paliwa płynne). Skupmy się przede wszystkim na kominach dymowych, które są nieodłącznym elementem domowych kominków.

Kominek w domu

Każdy, kto posiada lub jest w trakcie budowy własnego domu, wcześniej czy później staje przed wyzwaniem, jakim jest modernizacja instalacji ogrzewania, wymiana starego pieca węglowego na nowoczesny lub budowa nowego kominka od podstaw. W takiej sytuacji podłączenie urządzeń grzewczych wymaga również instalacji oddzielnego przewodu lub podpięcia urządzeń do już istniejącego systemu odprowadzania spalin. Kominek ogrzewanie to urządzenie bazujące przede wszystkim na ogniu. Dlatego też najważniejszym czynnikiem wpływającym na prawidłowe działania kominka jest odpowiedni przewód kominowy o właściwych wymiarach i konkretnych parametrach w stosunku do rozmiarów paleniska.

Przewód kominowy zgodny z przepisami

Kominki opalane zazwyczaj drewnem zarówno w systemie zamkniętym, jak i otwartym generują dużą ilość dymu, który musi zostać odprowadzony na zewnątrz budynku. O parametrach kominów mówią przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku oraz w polskiej normie PN-89/B10425. Mowa w nich między innymi o minimalnym polu przekroju komina. Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych o ciągu naturalnym powinna wynosić co najmniej 0,14 m, natomiast minimalny wymiar lub średnica dla kominów stalowych musi wynosić nie mniej niż 0,12 m.

Według fachowców, minimalna wysokość systemu odprowadzającego dym z kominka lub z wolnostojącego pieca kominkowego powinna wynosić co najmniej 4 m dla średnicy komina równej średnicy króćca wylotu dymu z wkładu lub pieca. Minimalną długość przewodu kominowego mierzy się od miejsca podłączenia czopucha do komina aż do wylotu przewodu dymowego.

Przewód kominowy podłączony do kominka nie może mieć żadnych przewężeń ani odchyleń od pionu przekraczających 30 stopni. Musi posiadać również zamontowana wyczystkę potrzebną do gromadzenia oraz usuwania pozostałości powstających podczas procesu spalania. Zbyt mały przekrój przewodu kominowego może być przyczyną zmniejszenia ciągu, czego konsekwencją będzie dymienie wkładu.

    1. Mateusz 28/11/2017

    Dodaj komentarz